پروژه بازسازی منزل مسکونی

 

تخریب، نصب کاغذ و پارکت، اجرای کابینت، تعویض دربهای داخلی