طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی به سفارش سازمان قرآن و عترت

غرفه نمایشگاهی با عتوان «سوره های سرخ» (شهدای قرآنی)

بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم – مصلی تهران

در این پروژه طراحی غرفه به صورتی انجام شد که فضایی جهت اجرای برنامه و ارتباط با مخاطبین فراهم شود. بدین منظور بخشی به صورت استیج طراحی و ساخته شد. قسمت هایی جهت ارئه و نمایش دستاوردهای سازمان در قسمت های جانبی غرفه در نظر گرفته شد. طراحی سردر ورودی غرفه با توجه به المان های ساز مان قرآن و عترت شامل لوگوی اختصاصی سازمان، توجه به فعالیت های سازمان و تصاویر شهدا و المان های اسلیمی طراحی و اجرا شد.

 

رمان سکسی